o nas :: mednarodno sodelovanje

 

Povezujemo se z višjimi in visokimi šolami v Evropi, da bi našim študentom omogočili dodatne možnosti za pridobivanje znanj, izkušenj, informacij ter izpopolnjevanje, nadaljevanje študija in zaposlitve. Povezujemo se tudi za razvoj novih študijskih programov in izpopolnjevanje naših predavateljev. Sodelovanje in mednarodne izmenjave potekajo tudi s sofinanciranjem iz evropskega programa mobilnosti.

Smo imetnik mednarodne univerzitetne listine Erasmus

Vpisani smo v register višješolskih organizacij v projektu Erasmus za mednarodne izmenjave izmenjav študentov in pedagoških delavcev.

Strokovne ekskurzije

V septembru  je potovala večja skupina naših študentov s predavatelji programa komunala na strokovno ekskurzijo na Škotsko. Projekt poteka pod naslovom Škotsko komunalno izobraževanje Slovencev (ŠKIS). Izmenjavo je v veliki meri financirala Ecropsa Unija v okviru programa mobilnosti Leonardo da Vinci.

Korenine ŠKISa segajo v leto 2002/03 in prvo generacijo študentov Zavoda Izraz. Na CMEPIUS so projekt v letu ocenili zelo visoko, navdušujoče je bilo 63 predprijav. Delovanje skupine v vseh fazah (priprava, izvedba, zaključek) z velikim veseljem ocenimo več kot odlično. Vsak posameznik si je prizadeval, da je izbrano vlogo odigral v popolnosti, ob tem pa nismo pozabili na vesele plati skupnega bivanja.


Zahvala velja najpomembnejšim igralcem v tej zgodbi: Bojanu Žnidaršiču s sodelavci (VITRA Cerknica - organizatorji), Mentorji (udeleženci); Aniti Jelen-Žmitek, direktorici Zavoda IZRAZ; Libby Urquhart, ARCH Network (partnerica na Škotskem) in seveda CMEPIUS, kot nacionalni koordinator projektov LdV.

Razvoj novih programov

Naše sodelovanje na področju razvoja novih programov je trenutno najintenzivnejše z dvema britanskima univerzama, v Londonu in Edinburghu (glej fotogalerijo spodaj), ki smo ju obiskali v letu 2006. V letu 2007 planiramo nadaljevanje mednarodnih izmenjav na tem področju.

Fotografije z obiska delegacije Zavoda AI in IZRAZ na univerzah v Londonu in Edinburghu (pogovori o sodelovanju pri izdelavi in izvajanju novih višješolskih programov) v okviru evropskega projekta Leonardo da Vinci:foto: Obisk univerze v Edinburgu, Velika Britanija (junij 2006)
foto: Obisk univerze v Londonu, Velika Britanija (julij 2006)

 

 

 
 

sodelovanje je sofinancirano
s strani

 Copyright © 2002-2012 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: petek, 14. junij 2013