druga izobraževanja: seminar

 

Določanje gensko spremenjenih sestavin v prehrani in predpisi o označevanju

kdaj:  
kje:

predavalnica Zavoda AI, Gerbičeva 51a (glej zemljevid), Ljubljana
 

O seminarju

Prav vse žive organizme lahko gensko spreminjamo. Vsi gensko spremenjeni organizmi (GSO), ki so namenjeni tržni predelavi, morajo biti nadzorovani in dodatno preverjeni s stališča varnosti za zdravje ljudi in okolja. Gensko spremenjeni organizmi so razširjeni že v številnih državah, saj je tehnologija genskega inženiringa omogočila intenzivno spreminjanje mikroorganizmov, rastlin in živali. Za proizvodnjo zdravil so se GSO uporabljali že vrsto let, ob uporabi gensko spremenjenih rastlin za prehrano pa so se pojavile številne diskusije in vprašanja o prednostih in bojaznih. Nekateri potrošniki jih sprejemajo, drugi odklanjajo. Zaradi možnosti izbire je evropska in tudi slovenska zakonodaja uvedla označevanje živil, ki vsebujejo GSO. V seminarju bo podana informacija o tem, kateri GSO so že na tržišču in kako poteka odločanje o sproščanju GSO na tržišče. Podani bodo tudi možni načini njihovega določanja v izdelkih. Na seminarju bo možno razjasniti tudi številne dileme, ki se pojavljajo ob uveljavitvi nove zakonodaje, saj bo precej časa namenjeno tudi diskusiji.

Potek seminarja

v pripravi

Predavatelji

Izr. prof. dr. JANA ŽEL vodi določanje GSO na NIB, sodeluje v delovni skupini za GSO pri Uradu za prehrano, ter v znanstvenem odboru za presojo tveganja GSO, kakor pri mednarodnih organih, kot so evropska mreža laboratorijev za določanje GSO (ENGL) ter pri pripravi evropskih standardov s tega področja. Sodeluje tudi kot predavateljica na področju rastlinske biotehnologije na Biotehniški in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter Politehnike v Novi Gorici.

Doc. dr. Kristina Gruden je vodilna molekularna biologinja z bogatimi izkušnjami iznajnovejših metod kot so mikročipi in PCR v realnem času. Ima izkušnje v laboratorijih v tujini ter sodeluje pri številnih mednarodnih projektih, kakor tudi pri projektih za industrijo. Sodeluje kot predavateljica na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter Politehnike v Novi Gorici.

Doc. dr. Martin Batič, univ. dipl. ing, je zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor in je zadolžen za področje biotehnologije in gensko spremenjene organizme na katerem se vzpostavlja sistem biološke varnosti, ki vključuje horizontalno in vertikalno zakonodajo. V okviru sistema biološke varnosti na EU nivoju sodeluje v procesu dajanja gensko spremenjenih organizmov na trg. Je član Sveta za živila in prehrano pri ministrstvu za zdravje ter tajnik Znanstvenega odbora za sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje na trg ter Znanstvenega odbora za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sistemih. Je tudi docent za področje biotehnologije na Univerzi v Ljubljani, mentor diplomantom in doktorantom s tega področja. Aktivno sodeluje v številnih strokovnih in znanstvenih mednarodnih in domačih združenjih s področja biotehnologije.

Več informacij in prijave

IZRAZ, Ljubljana
Poklukarjeva 70, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/252 81 60
Fax: 01/252 81 65
E-mail: info@izraz.si

 

 


 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 Copyright © 2002-2005 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: petek, 14. junij 2013